"Denna hemsida är skapad av aktieägare för aktieägare. Med ett enda syfte, att sprida korrekt inormation om TRAV 1609 AB PUBLIKT som inte finns att tillgå på bolagets egen hemsida."

 

 

 

KOMMANDE STARTER

 (Extern länk)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Tränarkommentarer inför kommande starter: 

Länk till pntraining.se

 

 

 

 

 

Halmstad 160530

 

Darling Hornline 2140 m

Voltstart Startnr 1 Lopp 3 

Förstapris: 50 000kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan uppdateras fortlöpande info om bolaget

(klicka på rubrikerna, senaste är markaerade med X)

  

 

2016

 

 

 

 

2015

 

 

 

2014

 

 

2013

 

 

 

 

 Om du som aktieägare inte får ledningens nyhetsbrev, anmäl
din e-postadress här: www.1609.se/p/45/nyhetsbrev
 
 
 
Senaste Nytt!
 
 
Är du kritisk till bolagets
förvaltning och  framtidsplaner,
men inte kan gå på stämman?
 
Lämna din fullmakt till Fredrik Olsson
eller Marilyn Roos!
Skicka ett mail till ahlberg.olsson@gmail.com
(Fredrik) eller m.privat@2xb.se (Marilyn)
så skickar de en fullmaktsblankett till dig.

 

 

 

Årsstämma!

TRAV 1609 AB håller årsstämma söndagen den 22 maj 2016

kl 11.00 på Malmö folkhögskola  Trindyxegatan 2 i Malmö.

Inregistrering till stämman sker mellan kl 9.30-10.30

Anmälan om deltagande vid årsstämman sker antigen per e-mail till roland@1609.se eller per post till: TRAV 1609 AB, c/o R. Nordström, Målarev. 7, 245 35 Staffanstorp, uppge namn, personnr, adress, telnr samt antal aktier.

De aktieägare som inte personligen har möjlighet att närvarar vid stämman kan lämna fullmakt. Fullmakten ska insändas till ovanstående adress och vara bolaget tillhanda senast den 18 maj  2016 kl 16.00

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 www.1609.se står att läsa:  "Idén är att genom köp av elitstammade unghästar som tränas av travtränare Per Nordström nå sportsliga framgångar och därigenom öka ägarnas värde långsiktigt samt bidra till att ge travsporten en stark förankring genom bred ägarbas. Det är inget kompisgäng som bara ska ha kul. Vi ska ha kul, men detta är ett seriöst och professionellt företagande för aktieägarnas bästa som skall ge avkastning.

Satsning på elitstammade unghästar ger oss goda chanser till sportsliga och ekonomiska framgångar. Genom att många ägare går samman skaffas både det erforderliga kapitalet för att investera på elitnivå och långsiktig uthållighet. Den stora bredden i ägandet innebär låg risk för den enskilde samt bidrar till att bredda, förankra samt stärka travsporten.

I vårt koncept ingår även att bidra till andra aktiviteter som kan ge våra aktieägare spännande sportsliga upplevelser på elitnivå samt socialt trevlig samvaro."

 
 
En fantastisk idé!!  Drömmen om ett elitstall lever i allra högsta grad, men . . .

 

  • Har bolaget en för verksamheten kompetent och opartisk styrelse, VD och sportchef (tränaren) som i alla lägen ser till bolagets bästa?

 

  • Är det med tanke på smittorisk mm optimalt för bolaget att alla hästarna tränas av samma tränare?

 

  • Är det rimligt att aktieägarna i förskott ska betala avgifter för kostnader som avser mer än 12 månader framåt i tiden?